เกี่ยวกับเรา

พีอาร์อี ซัสเทนเอเบิ้ล คอนซัลแทนซี เกิดจากความตั้งใจของ Founders ที่มองความสำคัญในการสร้างคุณค่าจากการดำเนินกิจการของธุรกิจบนแนวคิดของการสร้างความยั่งยืนและใส่ใจต่อการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทักษะและทัศนคติของเราจะสามารถเป็นประโยชน์กับคุณได้

ภาสพล สาริมาน

ตำแหน่ง: ผู้ร่วมก่อตั้ง, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์

ปริญญาตรี: สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท: สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลินคอล์น

ประสบการณ์ทำงาน: บริษัทคิงส์เมน ซีเอ็มทีไอ จำกัด(มหาชน)

ปรางค์ชมพู กูลพฤกษี

ตำแหน่ง: ผู้ร่วมก่อตั้ง

ปริญญาตรี: สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท: สาขาวิชาการบริหารจัดการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน: บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

PRE Sustainable Consultancy Co.,Ltd.

Company tax : 0105559172102

Address : 64 Ladprao101 Allay 50 Klongchan Bangkapi BKK 10240

บริษัท พีอาร์อี ซัสเทนเอเบิ้ล คอนซัลแทนซี จำกัด ที่อยู่ 64 ลาดพร้าว 101 แยก 50 คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
© 2024 PRE Sustainable Consultancy. All Rights Reserved
Web Design by CARE Digital
crossmenu
thTH