คลังคอนเทนต์ความยั่งยืน  PRE

กรอบการรายงานแบบสมัครใจการลงทุนระยะยาวการลงทุนอย่างยั่งยืนความยั่งยืนในตลาดทุนความยั่งยืนในตลาดหุ้นผลตอบแทนระยะยาว

กรอบการรายงาน ESG แบบสมัครใจที่นิยม: Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

The Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นชุดเกณฑ์มาตรตฐานระดับสูงสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ...

© 2024 PRE Sustainable Consultancy. All Rights Reserved
Web Design by CARE Digital
crossmenu
thTH